Att träna mindfulness medför en ökad koncentrations-förmåga och därmed även en ökad produktivitet och effektivitet. Många nya forskningsresultat visar att träning i mindfulness utvecklar hjärnan och ökar

arbetsminnet. Detta har en positiv inverkan på vår förmåga till inlärning, hur vi möter förändringar och reglerar känslor.

På arbetsplatsen: Består av 4 delar

- Enkel förstudie

- Inspirationsföreläsning

- Träning i arbetsgrupp. Sker under handledning 6 ggr under ca 12 veckor med

  material från Mindfulnesscenter AB. Varje person följer dessutom ett internet-

  baserat träningsprogram.

- Genomgång av resultat

 

    Pris: enligt offert

 

 

Privat: Sker under handledning enskilt eller i grupp om 5-10 personer ca 1 gång/vecka under en 8-veckors period med material från Mindfulnesscenter AB. Att öva tillsammans med andra bidrar till den egna utvecklingen och man både ger och får energi från varandra. Kursen startar alltid med en introduktion. Under kursens gång görs övningar på egen hand.

 

    Pris: I grupp 2 200:-/person, enskilt enligt offert. Material ingår.

 

Privat: MI sker genom enskilda samtal.

 

Det finns många tillämpningsområden för MI som berör vår livsstil som matvanor, fysisk aktivitet, tobak, spel och inom övrig hälso-och sjukvård.

 

    Pris: Enligt offert

Sunt arbetsliv © 2013

info@sunt-arbetsliv.se